سجل الآن

تسجيل مغلق لبرنامج رواد تكاتف لعام 2023

  Applicant Info

  [group Dakhiliyah_appInfo]
  [/group]

  [group Dhahirah_appInfo]
  [/group]

  [group BatinahNorth_appInfo]
  [/group]

  [group BatinahSouth_appInfo]
  [/group]

  [group Buraimi_appInfo]
  [/group]

  [group Wusta_appInfo]
  [/group]

  [group SharqiyahNorth_appInfo]

  [/group]

  [group SharqiyahSouth_appInfo]
  [/group]

  [group Dhofar_appInfo]
  [/group]

  [group Muscat_appInfo]
  [/group]

  [group Musandam_appInfo]
  [/group]


  Family Info

  [group Dakhiliyah_parent]
  [/group]

  [group Dhahirah_parent]
  [/group]

  [group BatinahNorth_parent]
  [/group]

  [group BatinahSouth_parent]
  [/group]

  [group Buraimi_parent]
  [/group]

  [group Wusta_parent]
  [/group]

  [group SharqiyahNorth_parent]
  [/group]

  [group SharqiyahSouth_parent]
  [/group]

  [group Dhofar_parent]
  [/group]

  [group Muscat_parent]
  [/group]

  [group Musandam_parent]
  [/group]


  School Info

  [group Dakhiliyah_school]
  [/group]

  [group Dhahirah_school]
  [/group]

  [group BatinahNorth_school]
  [/group]

  [group BatinahSouth_school]
  [/group]

  [group Buraimi_school]
  [/group]

  [group Wusta_school]
  [/group]

  [group SharqiyahNorth_school]

  [/group]

  [group SharqiyahSouth_school]
  [/group]

  [group Dhofar_school]
  [/group]

  [group Muscat_school]
  [/group]

  [group Musandam_school]
  [/group]

  Transcript of first semester of grade 11


  [group AppliedMathematics-D1]

  [/group]
  [group PureMathematics-D1]

  [/group]
  [group Biology-D1]

  [/group]
  [group Chemistry-D1]

  [/group]
  [group Physics-D1]

  [/group]
  [group ScienceandTechnology-D1]

  [/group]
  [group Geography-D1]

  [/group]
  [group History-D1]

  [/group]

  [group AppliedMathematics-D2]

  [/group]
  [group PureMathematics-D2]

  [/group]
  [group Biology-D2]

  [/group]
  [group Chemistry-D2]

  [/group]
  [group Physics-D2]

  [/group]
  [group ScienceandTechnology-D2]

  [/group]
  [group Geography-D2]

  [/group]
  [group History-D2]

  [/group]

  [group AppliedMathematics-D3]

  [/group]
  [group PureMathematics-D3]

  [/group]
  [group Biology-D3]

  [/group]
  [group Chemistry-D3]

  [/group]
  [group Physics-D3]

  [/group]
  [group ScienceandTechnology-D3]

  [/group]
  [group Geography-D3]

  [/group]
  [group History-D3]

  [/group]

  [group AppliedMathematics-D4]

  [/group]
  [group PureMathematics-D4]

  [/group]
  [group Biology-D4]

  [/group]
  [group Chemistry-D4]

  [/group]
  [group Physics-D4]

  [/group]
  [group ScienceandTechnology-D4]

  [/group]
  [group Geography-D4]

  [/group]
  [group History-D4]

  [/group]

  Other Subjects

  Other Subjects
  Upload Documents

  Please follow below instruction before completing this page:

  • Download Parent consent form from below and get your parent approval before uploading these files
  • Note that your files should not be more than 3 MB
  • Consider the format type of your uploads (written next to each required box)

  Get Parent's Consent form here: English | Arabic


  Final Confirmation